Vi kommer under våren 2023 uppdatera medlemsregistret och nytt betalningssystem införs via Svensk sjuksköterskeförening. Mer information om betalning kommer inom kort. Avvakta därför med era inbetalningar.

 

Hälsningar styrelsen!