Den 1/6 är sista dagen innan höjning av konferensavgiften

Den 2/6 höjs avgiften till 3950 sek exkl. moms för medlemmar i DVSS.