Bli medlem

För att bli medlem, skicka mail till frida.lamberg@dvss.nu med namn, arbetsplats, mail och adress. Betala sedan in anmälningsavgiften, 250 kr/år (100 kr/år för pensionär) till Bg 5669-7055 alt swish 123 644 44 26, skriv ditt namn som meddelande.